Om Barbro Holm Ivarsson

Psykolog, författare och expert

Barbro Holm Ivarsson är jurist och legitimerad psykolog, och en av landets främsta experter på förlåtelse, tobaksavvänjning och motiverande samtal MI.

Barbro ger psykologisk behandling och hjälper människor att förlåta sig själva och andra. Hon kan ta emot dig i Vadstena, eller digitalt.

Barbro är författare till 13 böcker, samt ett stort antal kunskapssammanställningar och utbildningsmaterial på sina specialområden.

Idag arbetar Barbro huvudsakligen med förlåtelse. Hennes senaste bok är "Teorin om det Andra Sinnet" om vårt högre medvetande.

I sin tidigare verksamhet som expert på tobaksavvänjning och motiverande samtal MI har Barbro under flera decennier varit en efterfrågad utbildare, föredragshållare och konsult. Statliga myndigheter, regioner, kommuner och professions-organisationer har anlitat Barbro, och hon har flitigt förekommit i tidningar, radio och tv.

Författare och psykolog Barbro Holm Ivarsson

Barbro har arbetat inom tobaksområdet i 25 år först på Centrum för Folkhälsa–tobaksprevention i Region Stockholm och sedan på Folkhälsomyndigheten. Hon var under nästan lika många år ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak.

Barbro har även arbetat fackligt och suttit i styrelsen för Sveriges Psykologförbund.

Följ mig gärna på Facebook ›› | Pressbilder finns här ››

Pressbilder