Om Barbro Holm Ivarsson 

 

Barbro Holm Ivarsson driver Vadstena Psykologmottagning, där hon arbetar med psykologisk behandling.

Utöver det är Barbros särskilda specialitet att hjälpa människor förlåta sig själva och andra.

Barbro är en av landets mest erfarna experter på rådgivning om tobak och på motiverande samtal (MI) och arbetar som konsult på dessa områden.

Barbro är författare och redaktör för många böcker och rapporter och efterfrågad utbildare, föredragshållare och handledare. Statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer hör till dem som anlitar Barbro. Under många år har Barbro flitigt förekommit i tidningar, radio och TV i sin roll som expert på tobaksprevention. Barbro är också ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak.

Barbro Holm Ivarsson är jurist och psykolog och har arbetat inom tobaksområdet i 20 år först på Centrum för Folkhälsa - tobaksprevention i Stockholms läns landsting och sedan på Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten) där hon bland annat var en av de som genomförde Nationella Tobaksuppdraget 2002-2005.