Om Barbro

 

Barbro Holm Ivarsson arbetar med att hjälpa människor att förlåta sig själva och andra och publicerar boken "Förlåt och bli fri" 1 februari 2018.     

Barbro är en av landets mest erfarna experter på dels tobaksprevention - framför allt tobaksavvänjning - och dels motiverande samtal MI. 

Barbro är författare och redaktör för många böcker, rapporter, utbildningsfilmer och utbildningsprogram på området hälsosamma levnadsvanor. Barbro är efterfrågad konsult, föredragshållare och skribent. Statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer hör till dem som anlitar Barbro. Under många år har Barbro flitigt förekommit i tidningar, radio och tv i sin roll som expert på tobaksprevention, särskilt tobaksavvänjning och e-cigaretter. Barbro är också ordförande i organisationen Psykologer mot Tobak.

Barbro Holm Ivarsson har först arbetat som jurist i 15 år, och därefter som psykolog inom tobaksområdet i 20 år i Stockholms läns landsting och på Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten). De senaste 25 åren har hon arbetat som konsult och parallellt hjälpt människor att förlåta sig själva och andra.