Om Barbro

 

Barbro Holm Ivarsson är en av landets mest erfarna experter på dels tobaksavvänjning och dels motiverande samtal MI. MI är en metod för att motivera människor till förändring.

Barbro är författare och redaktör för många böcker och rapporter och efterfrågad konsult, föredragshållare och handledare. Statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer hör till dem som anlitar Barbro. Under många år har Barbro flitigt förekommit i tidningar, radio och TV i sin roll som expert på tobaksprevention, tobaksavvänjning och e-cigaretter. Barbro är också ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak och sekreterare i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak.

Barbro Holm Ivarsson är jurist och psykolog och har arbetat inom tobaksområdet i 20 år först på Centrum för Folkhälsa i Stockholms läns landsting och sedan på Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten) där hon bland annat var en av dem som genomförde Nationella Tobaksuppdraget 2002-2005.