Om Barbro Holm Ivarsson 

 

Psykolog, konsult och författare

Barbro Holm Ivarsson är legitimerad psykolog och jurist, och en av landets främsta experter på förlåtelse, tobaksavvänjning och motiverande samtal MI.

Barbro driver Kolmårdens Psykologmottagning där hon ger psykologisk behandling och hjälper människor att förlåta sig själva och andra.

Barbro är författare till tolv böcker, samt ett stort antal kunskapssammanställningar och utbildningsmaterial på sina specialområden. Hon är en efterfrågad utbildare, föredragshållare och konsult. Statliga myndigheter, regioner, kommuner och professionsorganisationer hör till dem som anlitar Barbro.

Under flera decennier har Barbro flitigt förekommit i tidningar, radio och tv, framför allt i sin roll som expert på tobaksavvänjning men på senare år även som specialist i MI och förlåtelse.

Barbro har arbetat inom tobaksområdet i 25 år först på Centrum för Folkhälsa–tobaksprevention i Region Stockholm och sedan på Folkhälsomyndigheten. Hon var under nästan lika många år ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak, ett uppdrag som hon nu har lämnat för att helt fokusera på förlåtelse.

Barbro har även arbetat fackligt och suttit i styrelsen för Sveriges Psykologförbund.

Om Barbro i media

 

Intervju i Psykologtidningen 1/2020.
Klicka i bilden eller här för artikeln i pdf-form.

Intervju i Psykologitidningen

 
 

Intervju i Taltidningen Västernorrland.
Klicka i bilden eller här för att se och höra intervjun på deras webbplats.
Foto: Monica Gustafsson.

Intervju i Taltidningen V€sternorrland

 

Artikel i Dagens Nyheter.
Klicka i bilden för att läsa artikeln i en pdf.

Artikel i Dagens Nyheter om f€rl€telse
 

Artikel i Dagen.
Klicka i bilden för att läsa artikeln i en pdf.

Artikel i Dagen
 

Artikel i Modern Psykologi
Klicka i bilden för att läsa artikeln i en pdf.

Artikel i Modern Psykologi
 

Artikel i Hemmets Journal
Klicka i bilden för att läsa artikeln i en pdf.

Artikel i Modern Psykologi
 

Recension i Östgöta correspondenten.
Klicka i bilden för att läsa recensionen i en pdf.

Recension i €stg€ta Correspondenten

 Artikel i Motala Vadstena Tidning.
Klicka i bilden för att läsa recensionen i en pdf.

Recension i Motala Vadstena Tidning