Utskrift från:

Sida: Start

Datum:


 

 

 

Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson

Jag är psykolog och jurist och arbetar som konsult, utbildare och författare inom folkhälsoområdet, framför allt tobaksavvänjning, motiverande samtal MI och sjukdomsförebyggande metoder.

 

Jag anlitas av statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer.

 

Jag är också ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak och sekreterare i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak.


Läs här om Psykologer mot Tobak
och här om Yrkesföreningar mot Tobak


Ny MI-bok för psykiatrin

Barbros bok MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården har kommit ut i en ny upplaga och inkluderar nu en del 2 om samtal med personer med psykisk sjukdom. Läs mer om boken här

Arbete med levnadsvanor i vården - varför och hur?

Beställ Barbros bok om sjukdomsförebyggande metoder.


Boken innehåller ett omfattande extramaterial; en PP-presentation som täcker hela ämnesområdet,
instuderingsfrågor för elever samt tre utbildningsfilmer:

1. Enkla råd om alkohol.
2. Rådgivande samtal om fysisk aktivitet.
3. Kvalificerat rådgivande samtal om rökning- tobaksavvänjning.


Läs här om erbjudandet att lägga bokens filmer på Intranätet

 F (297 KB)

 

Sjukdomsförebyggande-metoder - bok  bokomslag-MI-HSV-2016

 

 

 

 

 

Barbro Holm Ivarsson  I  Mobil 0734-408 451  I  E-post: barbro.holm-ivarsson@telia.com