Barbro Holm Ivarsson

PSYKOLOG & FÖRFATTARE

Jag är psykolog och jurist och arbetar som konsult, utbildare och författare på området sjukdomsförebyggande metoder, framför allt tobaksavvänjning och motiverande samtal MI.

Jag anlitas av statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer.

Jag är också ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak och sekreterare i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak.