Barbro Holm Ivarsson

PSYKOLOG & FÖRFATTARE

Jag är psykolog och jurist.

Jag hjälper människor att förlåta sig själva och andra.
Läs min nya bok "Förlåt och bli fri".  

Jag arbetar som konsult, utbildare och författare på området sjukdomsförebyggande metoder, framför allt tobaksavvänjning och motiverande samtal MI.

Jag anlitas av statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer.

Jag är ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak.