Självförlåtelseprocess som du kan göra själv

Se till att vara ostörd i cirka 1,5 timmar. 
Du behöver papper och penna. Du kan också skriva i datorn, 
men det är särskilt bra att skriva för hand.

1. Vad du behöver förlåta dig själv för

 Tänk igenom vad du behöver förlåta dig själv för. 

2. Bördor med oförlåtelsen

Skriv ner vilka bördor du får fortsätta bära om du inte kan förlåta dig själv.
Skriv: Bördorna jag får bära om jag inte förlåter mig själv är …
Exempel på bördor med oförlåtelse: 
Du får fortsätta 

  • vara ledsen 
  • grubbla
  • känna dig deprimerad
  • känna dig trött.

3. Fördelar med att förlåta

Skriv ner vilka fördelarna är med att förlåta dig själv.
Skriv: Fördelarna med att förlåta mig själv är …

Exempel på fördelar med att förlåta dig själv:

  • Du känner dig glad 
  • Du känner dig lugn
  • Du får mer energi 
  • Du blir mer kreativ.

4. Ditt syfte med att förlåta dig själv

Uttala ditt mål och ditt syfte med att förlåta. Läs det som står i rutan högt.

– Jag värderar kärlek, kreativitet och välbefinnande högre än självnedvärdering, självkritik och självbestraffning. 
– Jag värderar värdighet, mognad och visdom högre än skuld och skam.
– Jag värderar det fulla flödet av livsenergi högre än att försvaga eller blockera det.
– Jag värderar att må bra högre än att må dåligt, frihet högre än att känna mig begränsad och ofri, sinnesfrid högre än ilska och oro, att känna mig kraftfull högre än att känna mig svag, och glädje högre än sorg och nedstämdhet.


5. Din vilja att förlåta dig själv

Uttala din vilja att förlåta dig själv. Läs det som står i rutan högt.

 ‒ Jag har verkligen ett val. Jag har en vilja. Jag är trött på att känna obehag. Jag är trött på bördorna. Jag är trött på plågorna och lidandet. Jag är trött på blockeringarna och begränsningarna. Jag väljer därför att förlåta mig själv helt och hållet och med glädje. Det är mitt mål för idag. 


6. Det som plågar dig

Skriv ner vad du vill be dig själv om förlåtelse för, vad det är som plågar dig. Det kan vara saker som du har gjort eller sagt.
Skriv: Jag ber om förlåtelse för … 

7. Vad du hade önskat göra istället

Skriv ner vad du hade föredragit att göra eller säga istället för vad du faktiskt sa och gjorde. Ta även med hur du skulle föredra att tänka om saken idag.
Skriv: Istället för det som hände skulle jag ha föredragit att göra, säga, tänka så här … 

8. Vad gott du har gjort

Skriv ner allt gott du har gjort i ditt liv; den kärlek du har visat och den hjälp och glädje du har gett.
Skriv: Jag gjorde … för XX, och jag sa … till XX, osv.

9. Vad du behöver göra och ändra på för framtiden

Skriv ner om det är något du behöver göra eller ändra på för framtiden. Kanske behöver du be någon om förlåtelse eller gottgöra någonting du har gjort. Om du har ett beteende som skadar dig själv eller andra behöver du ändra på det.
Skriv: Det här behöver jag göra nu …
Skriv: Det här behöver jag ändra, så här …  

10. Be dig själv om förlåtelse

Be nu dig själv om förlåtelse. Läs det som står i rutan högt. 

‒ Det är min bestämda vilja att läka effekterna av allt detta nu. Jag är trött på att må dåligt på grund av det här! Jag är trött på att tänka den här sortens tankar! Jag är trött på det lidande och de plågor som det har inneburit, och den börda jag har burit. Jag har fått nog av att känna mig illa till mods av allt detta. Jag väljer att bli fri och jag ber om förlåtelse för att läka alltsammans. 


11. Beslut att förlåta dig själv

Uttala ditt beslut att förlåta dig själv. Läs det som står i rutan högt. 

‒ Jag förlåter mig själv. 
‒ Det är mitt beslut. 
‒ Jag vill och beslutar att den här förändringen i mig ska bestå. 


12. Hjälp från det Högre Självet i en visualisering

Nu kommer du att få hjälp att förlåta av det Högre Självet i en visualisering, och få vägledning hur du ska gå vidare i ditt liv. Om du har en fråga till det Högre Självet kan du uttala frågan i ditt inre innan du lyssnar på ljudfil 2 här ››.