Material till boken Förlåt och bli fri

Ljudfiler och arbetsblad för förlåtelsearbetetLjudfil 1. Ta emot omsorg, kraft, vägledning och förlåtelse från det Högre Självet. (4 min)
Ljudfil 2. Förlåtelse, vägledning och helande från det Högre Självet i processen ”Förlåta DIG SJÄLV och bli fri”. (23 min)
Ljudfil 3. Förlåtelse, vägledning och helande från det Högre Självet i processen ”Förlåta ANDRA och bli fri”. (20,5 min)

"

Bilaga 1.
Arbetsblad för processen ”Förlåta ANDRA och bli fri”.
Klicka här ›› 

En praktisk handbok i att förlåta sig själv och andra

Material till boken Motiverande samtal för övervikt och fetma

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma

Här kan du ladda ner arbetsblad: