Ljudfiler till boken
Teorin om det Andra Sinnet

Boken Teorin om det Andra Sinnet av Barbro Holm IvarssonLjudfil 1. Visualisering. Upplev och vila i ditt Andra Sinne. (7,22 min)
Ljudfil 2. Visualisering. Få kontakt och kommunicera med ditt Andra Sinne. (5,23 min)
Ljudfil 3. Andningsövning. Bli lugn. (1,5 min)
Ljudfil 4. Andningsövning. Känn dig som ett med allt (1,19 min)
Ljudfil 5. Andningsövning. Växla till ditt Andra Sinne. (3,42 min)
Ljudfil 6. Visualisering. Berget. (6,23 min)
Ljudfil 7. Enkel andningsmeditation. (4,23 min)
Ljudfil 8. Mindfulness-meditation. (4,4 min)
Ljudfil 9. Loving-kindness-meditation. (2,59 min)
Ljudfil 10. Att förlåta en annan person.(9,22 min)
Ljudfil 11. Sjävförlåtelse. (8,56 min)
Ljudfil 12. Meditation. Försätt dig i ett underbart tillstånd. (4,08 min)
Ljudfiler och material till boken
Förlåt och bli fri

Förlåtelseprocesser

Vill du göra en självförlåtelseprocess på egen hand, klicka här ››

Vill du göra en förlåtelseprocess för att förlåta en annan person, på egen hand, klicka här ››
Ljudfil 1. Ta emot omsorg, kraft, vägledning och förlåtelse från det Högre Självet. (5,5 min)
Ljudfil 2. Förlåtelse, vägledning och helande från det Högre Självet i processen ”Förlåta DIG SJÄLV och bli fri”. (24,5 min)
Ljudfil 3. Förlåtelse, vägledning och helande från det Högre Självet i processen ”Förlåta ANDRA och bli fri”. (21,5 min)Bilaga 1.
Arbetsblad för processen ”Förlåta ANDRA och bli fri”.
Klicka här ››

För guiden
Förlåtelse av Annan Klicka här ››

Självförlåtelse Klicka här ››

En praktisk handbok i att förlåta sig själv och andra

Material till boken Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma

Här kan du ladda ner arbetsblad: