Förlåtelseprocess för att förlåta en annan person

Se till att vara ostörd i cirka 1,5 timmar. Du behöver papper och penna. Du kan också skriva i datorn, men det är särskilt bra att skriva för hand.

1. Vem och vad du behöver förlåta 

 Tänk igenom vem och vad du behöver förlåta. 

2. Bördor med oförlåtelsen

Skriv ner vilka bördor du får fortsätta bära om du inte förlåter.
Skriv: Bördorna jag får bära om jag inte förlåter är …
Exempel på bördor med oförlåtelse: 
Du får fortsätta 

  • vara ledsen 
  • känna dig blockerad
  • vara arg
  • känna dig trött.

3. Fördelar med att förlåta

Skriv ner vilka fördelarna är för dig med att färlåta.
Skriv: Fördelarna med att förlåta är …

Exempel på fördelar med att förlåta:

  • Du får energi
  • Du känner dig glad
  • Du blir mer kreativ 
  • Du känner dig fri.

4. Ditt syfte med att förlåta

Uttala ditt mål och ditt syfte med att förlåta. Läs det som står i rutan högt.

– Jag värderar kärlek, kreativitet och välbefinnande högre än självnedvärdering, självkritik och självbestraffning. 
– Jag värderar värdighet, mognad och visdom högre än skuld och skam.
– Jag värderar det fulla flödet av livsenergi högre än att försvaga eller blockera det.
– Jag värderar att må bra högre än att må dåligt, frihet högre än att känna mig begränsad och ofri, sinnesfrid högre än ilska och oro, att känna mig kraftfull högre än att känna mig svag, och glädje högre än sorg och nedstämdhet.


5. Din vilja att förlåta

Uttala din vilja att förlåta. Läs det som står i rutan högt.

 ‒ Jag har verkligen ett val. Jag har en vilja. Jag är trött på att känna obehag. Jag är trött på bördorna. Jag är trött på de blockeringar och begränsningar som har uppstått. Jag föredrar att gå tillbaka in i flödet av kärlek och livsenergi och läka effekterna av vad som har hänt.
‒ Jag väljer att inte längre bestraffa mig själv fysiskt, känslomässigt eller mentalt, försvaga min glädje eller hålla tillbaka min egen utveckling som människa, för vad [X, uttala namnet på den du förlåter] har gjort eller gör eller för hurdan han/hon är. Jag väljer att läka minnena av vad som har hänt och förändra mitt ansvar för vad som händer.
Därför är mitt mål för idag att förlåta [X] fullständigt.


6. Känslor som plågar dig

Vad kom du att känna som ett resultat av vad som hände mellan dig och den du förlåter?
Skriv: Som ett resultat av vad som hände mellan oss kom jag att känna …

7. Dina svåra tankar

Vad kom du att tänka om den du förlåter, om dig själv, om världen som en plats för dig att leva på?
Skriv: Som ett resultat av vad som hände mellan oss kom jag att känna …

8. Vad du hade behövt från den du förlåter

Vad hade du behövt istället för det som hände? Vad skulle du önska att den du förlåter hade gjort eller sagt istället för det personen faktiskt gjorde eller sa?  Var mycket konkret.
Skriv: Istället för det som hände skulle jag ha föredragit att du hade gjort och sagt … 

9. Vad du önskar att du själv hade gjort annorlunda

Vad skulle du önska att du hade gjort eller sagt istället för det du faktiskt gjorde eller sa? Ta även med hur du skulle föredra att tänka om saken idag.
Skriv: Istället för det som hände skulle jag ha föredragit att jag hade gjort, sagt och tänkt … 

10. Ditt behov att förlåta

Uttala ditt behov att förlåta, att lyfta av dig det som har hänt och gå vidare med ditt liv. Läs det som står i rutan högt och föreställ dig att du talar till den du förlåter.

‒ Jag vill och behöver förlåta dig [X] för att jag vill bli av med de här destruktiva känslorna och tankarna kring vad som hänt. Jag är så trött på att må dåligt på grund av det här! Jag är så trött på att tänka den här sortens tankar! Jag vill bli fri!. 


11. Ditt beslut att förlåta

Uttala ditt beslut att förlåta trots att den andra personen inte gjorde det du hade önskat. Läs det som står. 

Men du [X] gjorde inte det jag skulle ha föredragit. Av någon anledning uppfyllde du inte mina behov, eller var inte kapabel att göra det. Jag är så trött på att känna mig ledsen och besviken. Jag har nu bestämt mig för att läka såren från dessa händelser. Jag väljer att bli fri från den smärta och det lidande jag har låtit dem förorsaka mig.

Jag accepterar nu att det som hände var annorlunda än det jag hade önskat. Jag inser hur allt som är oläkt mellan oss kan fortsätta att komma upp i mina relationer till dig och till andra, fram till dess att jag har läkt det med förlåtelse.

Jag väljer nu att förlåta och att återuppväcka den flödande kärleken i mig. Jag upphäver och suddar för alltid ut mina krav på att du skulle ha sagt eller gjort som jag hade önskat, för att jag ska kunna vara en kärleksfull människa som kan älska mig själv, dig eller någon annan. Jag upphäver mina krav på att du skulle vara på något särskilt sätt, för att jag ska kunna älska mig själv, dig eller någon annan.

Du var – och är – helt och fullt ansvarig för dina tankar och handlingar. Jag ger dig nu tillbaka ditt ansvar och befriar dig åt ditt eget öde. Genom att göra det accepterar jag att jag återfår min frihet att uttrycka kärlek, glädje, kraft och medkänsla. (Gör en gest med dina händer när du lämnar tillbaka ansvaret.) 


12. Hjälp från det Högre Självet i en visualisering

Ta emot hjälp att förlåta, och få vägledning hur du ska gå vidare i ditt liv, av det Högre Självet i en visualisering. Om du har någon fråga kan du uttala den i ditt inre innan. Sätt dig bekvämt och lyssna på ljudfil 3 här ››.