Barbros böcker om tobaksavvänjning

Sluta röka och snusa på 4 veckor

Sluta röka och snusa på 4 veckor

En självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. Holm Ivarsson B. (2008). Bonnier fakta. Läs mer och beställ här

Fimpa dig fri

Fimpa dig Fri

En självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. Holm Ivarsson B. (8 uppl, 2014). Barbro Holm Ivarsson Förlag. Ursprungligen utgiven av Gothia Fortbildning.
Läs mer och beställ här

Stödja patienter att sluta röka och snusa

Stödja patienter att sluta röka och snusa - rådgivning om tobak och avvänjning

Holm Ivarsson B (red), Hjalmarson A & Pantzar M. (2 uppl. 2020). Studentlitteratur.
Läs mer och beställ här