Barbros böcker om motiverande samtal – MI

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn

Holm Ivarsson B (red), Kuehn Krylborn L & Trygg Lycke S. (2013). Barbro Holm Ivarsson Förlag. Ursprungligen utgiven av Gothia Fortbildning.
Läs mer och beställ här  Arbetsblad till boken finns här


Bok Motiverande samtal Praktisk handbok för hälso- och sjukvården

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården

Holm Ivarsson B. (5 uppl, 2023). Gothia Fortbildning. Inkluderar en särskild del om patienter med psykisk ohälsa.
Läs mer och beställ här
På norska

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för socialt arbete

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för socialt arbete

Holm Ivarsson B, Ortiz L & Wirbing P.  (4 uppl, 2024). Gothia Fortbildning.
Läs mer och beställ här
På norska

MI. Motiverande samtal. Praktisk handbok för äldreomsorgen

MI. Motiverande samtal. Praktisk handbok för äldreomsorgen

Holm Ivarsson B & Ortiz L. (2013). Gothia Fortbildning.
Läs mer och beställ här
På norska
På danska

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan

Holm Ivarsson B. (4 uppl, 2024). Gothia Fortbildning.
Läs mer och beställ här

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för försäkringskassan

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för Försäkringskassan

Holm Ivarsson B. (2011). Gothia Fortbildning. Boken används av Försäkringskassan i internutbildning och kan endast fås via Försäkringskassan.

Motiverande samtal i boken Psykolog i skolan

Motiverande samtal i boken Psykolog i skolan

Kapitel i Carlström Schad E (red). (2 uppl, 2014). Studentlitteratur.
Läs mer och beställ här