• Stödja patienter att sluta röka och snusa

  • Rådgivning och tobaksavvänkning

Tobaksprevention, rådgivning och tobaksavvänjning

Tobaksbruket är ett av de allra största folkhälsoproblemen. Rökning ökar risken att drabbas av ett 60-tal sjukdomar, dödar 12 000 människor och skadar hundratusentals varje år i vårt land. Vattenpipa innehåller samma typ av skadliga ämnen och har samma potential att orsaka sjukdomar. Samtidigt kan det kosta uppåt 20 000 kr per år att röka, och idag är det de som har det sämst ekonomiskt, har kortast utbildning och i övrigt lever under pressade förhållanden som röker mest. Det finns fortfarande människor som aldrig har hört talas om att det är farligt att röka, än mindre att passiv rökning skadar omgivningen.

De som slutar röka mår bättre – fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Vanligen upplever de mindre stress, ångest och depressivitet, mer positiva känslor och högre upplevd livskvalitet. Det gäller såväl människor med som utan psykisk sjukdom. Att sluta röka kan också öka det sociala anseendet och chansen att få ett jobb. Samtidigt vill de flesta sluta med tobak, och det gäller även ungdomar, och snusare. Sverige har anslutit sig till Tobakskonventionen där det betonas mycket starkt att alla människor har rätt att få information om tobakens skadeverkningar och lättillgänglig hjälp att sluta. Att personal tar upp frågan om tobak, råder personen att sluta, ger kunskap om bra metoder och erbjuder stöd är ofta avgörande för att personen ska ta steget att sluta.

Barbro Holm Ivarsson är ordförande i organisationen Psykologer mot Tobak, där en av huvuduppgifterna är utveckling av och information om metoder för rådgivning och tobaksavvänjning. Läs mer här ››

Barbro har skrivit eller medverkat i produktionen av de flesta böcker, kunskapsöversikter, filmer och material som används på området rådgivning och tobaksavvänjning i Sverige idag klicka här ››

Barbro har följt kunskapsutvecklingen av e-cigaretter sedan de introducerades i Sverige, och är redaktör för en kunskapsöversikt klicka här ››

Barbro har särskild expertis på området rådgivning och tobaksavvänjning för psykiskt sjuka och socialt utsatta.