•  Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma : vuxna, ungdomar och barn
av Sofia Trygg Lycke, Liselotte Kuehn Krylborn, Barbro Holm Ivarsson
  • Fimpa dig fri
  • 
Sluta röka och snusa på 4 veckor
  • Stödja patienter att sluta röka och snusa
  • MI Motiverande samtal för skolan
  • Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen
  • Boken "Motiverande samtal i hälso- och sjukvården" av Barbro Holm Ivarsson
  • MI Motiverande samtal i socialt arbete
  • MI Motiverande samtal i tandvården

Böcker från Barbro Holm Ivarsson Förlag

Observera att böckerna beställs i nätbokhandeln

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma - vuxna, ungdomar och barn.
Holm Ivarsson B (red), Kuehn Krylborn L & Trygg Lycke S. (2013). Ursprungligen utgiven av Gothia Fortbildning. Läs mer här

Förlåt och bli fri - en väg till lugn, styrka och välbefinnande. Läs mer här

Självförlåtelse är en ny bok av Barbro Holm Ivarsson, trolig utgivning början av 2021.
 

Böcker som säljs av andra bokförlag

Böcker om motiverande samtal MI

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Holm Ivarsson B. (Uppl 3, 2016). Gothia Fortbildning. Inkluderar en särskild del om patienter med psykisk ohälsa. Läs mer och beställ här

Boken på norska: Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren. (2016). Gyldendal. Läs mer och beställ här

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för socialt arbete. Holm Ivarsson B, Ortiz L & Wirbing P.  (Uppl 3, 2016). Gothia Fortbildning. Läs mer och beställ här

Boken på norska: Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for sosialt arbeid. (2015). Gyldendal Akademisk. Läs mer och beställ här

MI. Motiverande samtal. Praktisk handbok för äldreomsorgen. Holm Ivarsson B & Ortiz L. (2013). Gothia Fortbildning. Läs mer och beställ här

Boken på danska: Den motiverende samtale. Praktisk håndbog til samtaler med ældre. (2015). Munksgaard. Läs mer och beställ här

Boken på norska: Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for eldreomsorgen. (2016). Gyldendal. Läs mer och beställ här    

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan. Holm Ivarsson B. (Uppl 3, 2016). Gothia Fortbildning. Läs mer och beställ här

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för tandvården. Holm Ivarsson B & Sjögren K. (Uppl 3, 2016). Gothia Fortbildning. Läs mer och beställ här

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för Försäkringskassan. Holm Ivarsson B. (2011). Gothia Fortbildning. Boken används av Försäkringskassan i internutbildning och kan endast fås via Försäkringskassan.       

Motiverande samtal i boken Psykolog i skolan. Kapitel i Carlström Schad E (red). (Uppl 2, 2014). Studentlitteratur.
Läs mer och beställ här   

Böcker om tobaksavvänjning

Sluta röka och snusa på 4 veckor. En självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. Holm Ivarsson B. (2008). Bonnier fakta. Läs mer och beställ här

Fimpa dig Fri. En självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. Holm Ivarsson B. (Uppl 8, 2014). Gothia Fortbildning.
Läs mer och beställ här

Stödja patienter att sluta röka och snusa - rådgivning om tobak och avvänjning. Holm Ivarsson B (red), Hjalmarson A & Pantzar M. (2012). Studentlitteratur. Läs mer och beställ här                          

Kunskapssammanställningar och rapporter om tobak 

Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst. Psykologer mot Tobak i samarbete med Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot Tobak. Barbro Holm Ivarsson är redaktör. (Uppl 3, 2015). Ladda ner eller beställ skriften här

Tobak och Avvänjning. Folkhälsomyndigheten. Rapport R 2009:17. Barbro Holm Ivarsson är redaktör. Ladda ner här

Tobaksfritt Arbetsliv. Folkhälsomyndigheten. Rapport 2010:17. Barbro Holm Ivarsson är redaktör.  Ladda ner här

ENSP EU Report on "Multiple Motives Approach to Tobacco Dependence at the EU". European Network of Smoking Prevention ENSP 2007. Barbro Holm Ivarsson har skrivit kapitlet "Smoking, stress and mental health".

Galanti MR, Holm Ivarsson B, Helgason AR, Gilljam H. Smoking cessation: Gender on the agenda. Drugs: education, prevention and policy 2002;Vol 9(1):71-84.  

 

Bok som har utgått och inte längre kan beställas.
Sjukdomsförebyggande metoder - samtal om levnadsvanor i vården
. Holm Ivarsson B. (2014). Natur & Kultur.