• Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma

Boken beställs via bokhandeln

AdLibris ››
Bokus ››

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma
– vuxna, ungdomar och barn

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma visar hur motiverande samtal MI kan användas i samtal om matvanor, fysisk aktivitet, övervikt och fetma hos vuxna, barn och ungdomar, för att motivera till förändring. Vidare beskrivs en KBT-inriktad behandlingsmetod som kan användas individuellt och i grupp för patienter som är motiverade att gå till aktiv handling. Boken innehåller många lättlästa och praktiska exempel från två av nyckelområdena i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling: ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Genom dialoger som baseras på autentiska patientfall får läsaren en direkt handledning steg för steg i hur MI-samtal och överviktsbehandling kan genomföras. I boken finns också många praktiska arbetsblad och andra hjälpmedel för rådgivaren samlade.

Personer med övervikt och fetma är en prioriterad grupp i Socialstyrelsens riktlinjer på grund av särskilt stor sjukdomsrisk. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Omkring hälften av den vuxna befolkningen och nästan var femte 7–9-åring är överviktig och andelen med fetma ökar. Världshälsoorganisationen WHO varnar för en kommande fetmaepidemi av enorma proportioner. Samtidigt kan det vara laddat att ta upp dessa ämnen i vården och en utmaning att strukturera och genomföra en behandling.

Ur innehållet
Boken innehåller lättlästa och praktiska exempel från motiverande samtal och behandling vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Genom dialoger som baseras på autentiska patientfall får läsaren en direkt inblick i hur MI-samtal och överviktsbehandling kan gå till. I boken finns också många bra och praktiska hjälpmedel för rådgivaren samlade.

Målgrupp
Boken vänder sig till praktiker inom hälso- och sjukvård, mödra- och barnhälsovård, elevhälsan, ungdomsmottagningar, företagshälsovård och friskvård samt till studerande på vårdutbildningar.

Om författarna
Sofia Trygg Lycke är leg. barnsjuksköterska och har en grundläggande terapiutbildning med barn- och ungdomsinriktning. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta kliniskt med övervikt och fetma hos barn, ungdomar och vuxna. Sofia utbildar i MI samt i behandling av övervikt och fetma hos vuxna och barn. Sofia är verksam på Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm. Kontakt: trygglycke.se.

Liselotte Kuehn Krylborn är distriktssköterska och har under lång tid arbetat med vårdutveckling inom områdena övervikt och fysisk aktivitet inom Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm. Dessförinnan har hon arbetat kliniskt på vårdcentraler med överviktsbehandling av vuxna, individuellt och i grupp. Liselotte utbildar i MI samt i behandling av övervikt hos vuxna. Kontakt: lkrylborn@gmail.com

Barbro Holm Ivarsson, konsult, är leg. psykolog och har arbetat med MI i 20 år. Barbro är Sveriges mest lästa MI-författare och har skrivit många böcker, manualer, webbprogram och gjort filmer om MI. Barbro är också expert på tobaksavvänjning. Barbro är konsult till Socialstyrelsen inom samtal om levnadsvanor och många av hennes utbildningsfilmer finns på Socialstyrelsens hemsida.  Läs mer om Barbro här.                                                                        

Upplysningar om boken 
Beställning: via nätbokhandeln eller fysisk bokhandel.                                                             
Antal sidor: 265
Utgivningsår: 2013
Vikt: 520 g
Förlag: Barbro Holm Ivarsson Förlag. Boken är ursprungligen utgiven av Gothia Fortbildning.
Distribution: StjärnDistribution.
F-pris: se Bokinfo eller kontakta Barbro Holm Ivarsson, se nedan 
ISBN: 978-91-519-0875-5 (tidigare 978-91-7205-8071)
Information: Barbro Holm Ivarsson, 073‒4408451, barbro.holm-ivarsson@telia.com

Ladda ner högupplöst omslag ››
(Högerklicka när bilden kommer upp för att ladda ner)                    

Ladda ner bokens arbetsblad här.
Bilaga 2 Intervjuformulär – vuxna ››
Bilaga 3 Intervjuformulär barn och ungdomar ››
Bilaga 4 Formulär för hemuppgift ››
Bilaga 5 Planeringsformulär ››
Bilaga 6 Viktdagbok ››
Bilaga 7 Viktregistrering ››
Bilaga 8 Matdagbok ››
Bilaga 9 Måltidsordning ››
Bilaga 10 Aktivitetsdagbok ››
Bilaga 11 Kartläggning av hunger och sug ››
Bilaga 14 Dagsschema ››
Bilaga 15 Nätverkskarta ››

Ladda ner innehållsförteckningen
Innehållsförteckning ››