Boken "Förlåt och bli fri"

  • Boken "Stödja patienter att sluta röka och snusa" av Barbro Holm Ivarsson, Agneta Hjalmarson och Margareta Pantzar

Tobaksprevention

  • Boken "Stödja patienter att sluta röka och snusa" av Barbro Holm Ivarsson, Agneta Hjalmarson och Margareta Pantzar

Motiverande samtal

  • Boken "MI Motiverande samtal" av Barbro Holm Ivarsson

Arbetsområden

 

Förlåtelse

Jag hjälper människor att förlåta sig själva och andra. Här hittar du mer information om boken "Förlåt och bli fri", individuella förlåtelsesessioner och kurser i förlåtelse.

Läs mer om förlåtelse ››

Rådgivning om tobak

Jag åtar mig konsultationer, föredrag, utredningsuppdrag och skrivuppdrag på området sjukdomsförebyggande metoder, främst tobaksprevention. Min spetskunskap är tobaksavvänjning - framför allt för patienter/klienter inom psykiatri, beroendevård och socialtjänst - och e-cigarett.

Läs mer om rådgivning och tobaksavvänjning under utbildningar ››

Motiverande samtal MI

Jag åtar mig konsultationer, föredrag och skrivuppdrag på området motiverande samtal, MI.

Läs mer om motiverande samtal MI under utbildningar ››