Tobaksprevention

  • Boken "Stödja patienter att sluta röka och snusa" av Barbro Holm Ivarsson, Agneta Hjalmarson och Margareta Pantzar

Motiverande samtal

  • Boken "Sjukdomsförebyggande metoder" av Barbro Holm Ivarsson

Arbetsområden

Förlåtelse

Jag hjälper människor att förlåta sig själva och andra. Den 1 februari publicerar jag boken "Förlåt och bli fri."  

 

Rådgivning om tobak

Jag åtar mig konsultationer, föredrag, utredningsuppdrag och skrivuppdrag på området sjukdomsförebyggande metoder, främst tobaksprevention. Min spetskunskap är tobaksavvänjning - framför allt för patienter/klienter inom psykiatri, beroendevård och socialtjänst - och e-cigarett.

Motiverande samtal MI

Jag åtar mig konsultationer, föredrag och skrivuppdrag på området motiverande samtal, MI.