Tobaksprevention

  • Boken "Stödja patienter att sluta röka och snusa" av Barbro Holm Ivarsson, Agneta Hjalmarson och Margareta Pantzar

Motiverande samtal

  • Boken "Sjukdomsförebyggande metoder" av Barbro Holm Ivarsson

Arbetsområden

 

Sjukdomsförebyggande metoder, tobaksprevention och tobaksavvänjning

Jag åtar mig konsultationer, föredrag, utredningsuppdrag och skrivuppdrag på området sjukdomsförebyggande metoder, framför allt tobaksprevention. Min spetskunskap är tobaksavvänjning - framförallt för patienter/klienter inom psykiatri, beroendevård och socialtjänst - och e-cigarett.

Motiverande samtal MI

Jag åtar mig konsultationer, föredrag och skrivuppdrag på området motiverande samtal, MI.