• Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma

  • Motiverande samtal

Motiverande samtal MI

Motiverande samtal (eng Motivational Interviewing MI) är en är en förändringsinriktad, personcentrerad, evidensbaserad samtalsmetod som i många fall har visat sig effektivare och samtidigt mer tillfredsställande för både rådgivare och patient än traditionell rådgivning. I MI strävar rådgivaren efter att öka patientens egen inre motivation till beteendeförändring.

MI används idag på de flesta livsstilsområden, till exempel riskbruk av alkohol, användning av droger, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor, övervikt/fetma, otillräcklig fysisk aktivitet, spelberoende och sexuellt riskbeteende. MI har även spritts till områden som behandling av stresstillstånd, egenvård vid kroniska sjukdomar och följsamhet till behandling. MI används inom Socialstyrelsens fyra nyckelområden för sjukdomsförebyggande arbete: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Arenorna för motiverande samtal är många: primärvården, företagshälsovården, mödra- och barnhälsovården, friskvården, skolhälsovården, ungdomsmottagningar, beroendevården, slutenvården, psykiatrin, äldreomsorgen, tandvården och flyktingmottagning. Dessutom används MI idag inom socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att motivera klienter att till exempel på olika sätt aktivera sig, i skolan för att minska negativa mönster som skolk samt i Kriminalvården för att minska kriminaliteten.

Barbro är en av Sveriges ledande experter på motiverande samtal MI.

Barbro är författare till många böcker om MI, varav flera är översatta till norska och danska klicka här ››

Barbro åtar sig konsultuppdrag och skrivuppdrag på MI-området.